Etsi sivuilta
Youtube LinkedIn
yh_avoinAMK_k2016

Polkuopintojen avulla tutkinto-opiskelijaksi?

Opintopolulla voi suorittaa pääsääntöisesti tutkintoon kuuluvia opintojaksoja ja olet mukana tutkinto-opiskelijoiden kanssa samassa ryhmässä.

Suoritettuasi polkuopiskelijana avoimessa AMK:ssa vähintään:

  • 60 opintopistettä (koskee tutkintoja, joiden laajuudet ovat 210 op tai 240 op)
  • 30 opintopistettä (koskee tutkintoja YAMK, joiden laajuus on 90 op)
  • 15 opintopistettä (koskee tutkintoja YAMK, joiden laajuus on 60 op)

Koska polkuopinnot eivät johda suoraan tutkintoon, niin opiskelija ei ole oikeutettu opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Työttömän opiskelijan tulee olla yhteydessä TE-toimistoon ja selvitettävä omat opiskelu- ja tukimahdollisuudet ennen polkuopintojen aloittamista.

Opintopoluissa on pääsääntöisesti ensimmäisen tutkintovuoden opintoja. Opintopoluissa on vain muutama opiskelupaikka ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, joten toimi ripeästi! Opintopolku suositellaan suoritetuksi kahden vuoden aikana, jotta pystytään mahdollistamaan tutkinto-opiskelupaikka halutussa koulutusohjelmassa.

Erillishaku polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Polkuopinnoissa opiskeleva opiskelija saa hakukelpoisuuden ja voi hakea tutkinto-opiskelijaksi Kyamkissa suoritettuaan 60 op soveltuvia avoimen korkeakoulun opintoja. Haku tapahtuu hakulomakkeella ja on jatkuvaa. Katso hakulomake ja ohje!

Valinta tutkinto-opiskelijaksi tehdään valintamenettelyllä kunkin koulutusalan käytännön mukaan haastattelujen ja opintomenestyksen perusteella, tarvittaessa käytetään apuna sosiaali- ja terveysalalla sekä merenkulussa erilaisia testauksia ja kulttuurialalla portfoliota.

Suomen kielen kokeet

Hakijat, joiden sekä äidinkieli että koulusivistyskieli on muu kuin suomi, kutsutaan erilliseen suomen kielen kokeeseen. Kutsu lähetetään sähköpostilla. Koe järjestetään Kotkassa tai Kouvolassa16.11.2016 klo 15 - 17 Kotkassa ja Kouvolassa. Koe arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Valituksi tuleminen edellyttää hyväksyttyä tulosta suomen kielen kokeesta.

Tutkinnon täydentäjän opintopolku / opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon päivittäminen ammattikorkeakoulututkinnoksi avoimen AMK:n kautta 1.1.2016 alkaen

Opisto- tai korkea-asteen tutkinnon suorittanut henkilö voi päivittää tutkintonsa ammattikorkeakoulututkinnoksi suorittamalla puolet tarvittavista täydentävistä opinnoista Kyamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa ja hakemalla sen jälkeen erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jonka laadinnasta vastaa tiimivastaava.

Tutkinnon täydentäjän erillishaku polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Täydentävät opinnot suoritettuaan opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi ympäri vuoden; katso hakulomake ja ohje.

Täydentävien opintojen tulee olla sen koulun opetussuunnitelman mukaisia, johon opiskelija hakee opiskeluoikeutta.

Valintakriteerit

  • Aikaisempi opisto- tai ammattillisen korkea-asteen tutkinto (dokumentti: tutkintotodistus)
  • Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut koulutuksen opetussuunnitelman mukaiset opinnot (dokumentti:opintorekisteriote)
  • Lisäksi mahdolliset koulutuskohtaiset valintakriteerit

Sosionomitutkinnon päivittäminen lastentarhanopettajan tehtäviin (varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntaavat opinnot 60 op)

Sosionomi (AMK) tutkinnon suorittanut henkilö voi päivittää tutkintonsa varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnoissa saavuttaakseen lain 272/2005 7 §:n antaman kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtäviin.

Suoritettuaan puolet vaadittavista opinnoista, opiskelija voi hakea tutkinto-opiskeiljaksi tällä hakulomakkeella.

Valintakriteerit

  • Sosionomi (AMK) tutkinto
  • Suoritetut polkuopinnot  (30 op)
  • Opettajan haastattelu

Ennen tutkinto-opiskelijaksi hyväksymistä tarkistetaan hakijan rikosrekisteriote.

Opiskeluoikeus

Opiskeluoikeusaika suhteutetaan jäljellä olevien opintojen määrään

Suoritettavien opintojen raami koulutuskohtaisesti

Raami huomioi osaamisen tunnistamisen kautta opiskelijan opistoasteen tutkinnon suoritusajankohdan sekä opiskelijan työelämäkokemuksen opstoasteen tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tarkemmat tiedot opintojaksoista löytyvät SoleOpsista. Tutustu myös Avoimen AMK:n polkuinfoon. Tästä näet 1.1.2017 aloittavan uuden Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin syksyn yhteishaun koulutukset.

Lisätietoja opinto-ohjaajilta

Jaakko Janhunen, Kasarminmäen kampus, Kouvola ja Anne Vuorivirta, Metsolan kampus, Kotka. Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@kyamk.fi

 

Muokattu: 17.10.2016 15:44

Student | Staff  
Katso kaikki bannerit »