Etsi sivuilta
Youtube LinkedIn
ylakuva_HaeXamkiin

Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus alkaa syksyllä 2016

Kyamkissa käynnistyy 1.9.2016 uusi Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus, joka on suunnattu jo työelämässä toimiville tietotekniikan ammattilaisille. Koulutuksen sisältö on laadittu yhdessä työelämän kanssa ja se vastaa nopeasti muuttuvan toimintaympäristömme vaatimuksiin. 

Hakuaika erikoistumiskoulutukseen on 6.4.–6.5.2016. 

Hae koulutukseen ja katso lisätietoja!

Koulutus on suunnattu niille, jotka ovat suorittaneet insinöörin tai soveltuvan ammattikorkeakoulutasoisen tutkinnon sekä niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. 

Tarjolla on 24 opintopaikkaa, ja valinnoista ilmoitetaan hakijoille 1.6.2016 mennessä. Opiskelupaikka on Kyamkin Metsolan kampus Kotkassa. Koulutuksen hinta on 300 euroa (alv 0 %). 

Opintojen laajuus on 30 opintopistettä ja ne toteutetaan monimuoto-opintoina lukuvuoden 2016–2017 aikana. Kurssien kontaktitunnit sijoittuvat pääasiassa ilta-aikaan, mikä mahdollistaa opintojen joustavan suorittamisen työn ohessa. 

Kyberturvallisuuden erikoistumisopinnot koostuvat kuudesta kyberturvallisuuden kurssista:

  • johdanto kyberturvallisuuteen
  • tietoverkkojen kyberturvallisuus
  • puolustava kyberturvallisuus
  • hyökkäävä kyberturvallisuus
  • kyberturvallisuusliiketoiminta
  • kyberturvallisuuden projekti

Mitä erikoistumiskoulutukset ovat?

Erikoistumiskoulutus on tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla oleva aivan uudenlainen koulutusmuoto, joka antaa kohderyhmälleen järjestelmällisen mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen. Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Erikoistumiskoulutuksia toteuttavat ja suunnittelevat yliopistot ja ammattikorkeakoulut yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Uutta erikoistumiskoulutusta koskevat säädösmuutokset tulivat voimaan vuonna 2015. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt rahoitusta kolmelle ammattikorkeakoululle ICT-alan erikoistumiskoulutuksiin ja näistä yksi on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus.

Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutuksesta on sovittu 16 ammattikorkeakoulun yhteisessä sopimuksessa Kyamkin toimiessa koordinaattorina. Valmistelutyössä on ollut mukana 19 yritystä. OKM:n erityisavustuksen turvin Kyamk ja Metropoli järjestävät pilottitoteutukset 2016–2017.

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Tiivimvastaava Martti Kettunen
044 702 8300, etunimi.sukunimi@kyamk.fi

 

Lyhytosoite tälle sivulle: www.kyamk.fi/erikoistumiskoulutus

Muokattu: 6.4.2016 08:53

Student | Staff  
Katso kaikki bannerit »