Etsi sivuilta
Youtube LinkedIn
Tervetuloa_Kyamkiin_etusivu

Erillinen opiskeluoikeus Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa


Erillisen opiskeluoikeuden tarkoituksena on, että opintonsa keskeyttäneet voivat hakea opiskeluoikeutta ko. tutkinnon loppuun suorittamiseksi ilman yhteishakuihin osallistumista.

Valintaperusteet

Erillistä opiskeluoikeutta koskevat valintaperusteet ovat seuraavat:


1. Hakija jatkaa aiemmin Suomessa aloittamaansa ammattikorkeakoulututkintoa samassa tai vastaavassa koulutusohjelmassa tarkoituksena suorittaa tutkinto loppuun.
2. Hakija on menettänyt opiskeluoikeutensa jostakin seuraavasta syystä:

  • hän on eronnut koulutusohjelmasta tai
  • hänen opiskeluoikeusaika on päättynyt tai
  • hänet on kirjattu eronneeksi, koska hän on laiminlyönyt ilmoittautumisen ja hänen opiskeluoikeus on päättynyt.

3. Tutkinnosta puuttuvia opintoja voi olla hakuhetkellä enintään 60 opintopistettä. Myös avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot huomioidaan. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen erillistä opiskeluoikeutta hakevalle ei ole opintopistevaatimusta. Opinnot voi olla suoritettu myös toisessa ammattikorkeakoulussa.
4. Hakija suoriutuu hyväksytysti mahdollisesta haastattelusta tai valintakokeesta.
5. Yksikön resurssit mahdollistavat opiskelijan ottamisen koulutusohjelmaan/suuntautumisvaihtoehtoon.


Sosiaali- ja terveysalan ja merenkulun koulutuksiin on terveydellisiä vaatimuksia. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi opiskelijavalinnan esteenä voi olla aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta.

Hakeminen ja hakemuksen käsittelymaksu

Erillistä opiskeluoikeutta haetaan hakemuksella, joka on tulostettavissa tästä. Hakulomake, ajantasaisine opintosuoritusotteineen toimitetaan hakutoimistoon.

Erillistä opiskeluoikeutta koskevan hakemuksen käsittelystä peritään 62 euron maksu (A1440/2014 § 3). Maksukuitti toimitetaan samanaikaisesti hakemuksen ja muiden liitteiden kanssa.


Maksun tiedot:

Maksun saaja: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Pankki: Kymenlaakson Osuuspankki
Tilinumero: FI09 5506 0020 1177 09
BIC: OKOYFIHH
Viestikenttään: 8200  Käsittelymaksu/Hakijan nimi

Viestikenttä täytettävä ehdottomasti, jotta maksu ohjautuu oikein.

Opiskelijavalinta ja muutoksenhaku

Opiskelijavalintapäätöksen jälkeen hakijalle tiedotetaan opiskelijavalinnasta.
Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun hallitukselta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (L564/2009 § 22).

Opiskeluoikeusaika

Opiskeluoikeutta myönnetään enintään kolmeksi lukukaudeksi. Lainsäädännön (L932/2014 § 29) mukaisesti erillisellä opiskeluoikeudella opiskelevan tulee ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi. Harkinnanvaraista lisäaikaa ei myönnetä.
 

Opintotuen saamisen edellytyksenä on riittävä opintojen edistyminen.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Keskustele omasta opintosuunnitelmastasi opinto-ohjaajiemme kanssa:

Anne Vuorivirta
Opinto-ohjaaja
Kotkan opinnot
P. 044 702 8909
anne.vuorivirta@kyamk.fi

Jaakko Janhunen
Opinto-ohjaaja
Kouvolan opinnot
P. 044 702 8759
jaakko.janhunen@kyamk.fi

 

Muokattu: 12.1.2017 11:32

Read this page in English Separate right to study

Student | Staff  
Katso kaikki bannerit »