Etsi sivuilta
Youtube LinkedIn
Tervetuloa_Kyamkiin_etusivu

Erillishaku polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

 

Kun olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä haettavaan koulutukseen soveltuvia koulutuskohtaisia opintoja, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana suoritetut opinnot ovat hyväksiluettavissa osaksi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tutkintoa, jos opiskelija on myöhemmin hakenut ja päässyt tutkintokoulutuksen opiskelijaksi.

  • 60 opintopistettä (koskee tutkintoja, joiden laajuudet ovat 210 op tai 240 op)

Vaaditun määrän YAMK-opintoja polkuopiskelijoina suorittaneet voivat hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijoiksi, jos täyttävät koulutuksen hakukelpoisuusvaatimukset ylempään AMK-tutkintoon. Hakukelpoisuuden  antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi suoritettuasi YAMK:ssa vähintään:

  • 30 opintopistettä (koskee tutkintoja YAMK, joiden laajuus on 90 op)
  • 15 opintopistettä (koskee tutkintoja YAMK, joiden laajuus on 60 op)

Myös opistoasteen (esim. teknikko, sairaanhoitaja, sosiaalikasvattaja) tai ammatillisen korkea-asteen (insinööri) tutkinnon suorittaneet, jotka ovat suorittaneet avoimessa ammattikorkeakoulussa puolet  tarvittavista täydentävistä opinnoista, voivat hakea erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi. Täydentävien opintojen tulee olla sen koulutuksen opintosuunnitelman mukaisia, johon opiskeluoikeutta haetaan.

Hakemuksen voit täyttää tästä. Tee hakemus vasta, kun sinulla on vaadittava avoimen ammattikorkeakoulun tutkintomäärä kasassa.

Valinta tutkinto-opiskelijaksi tehdään haastattelujen ja opintomenestyksen perusteella, tarvittaessa terveysalalla ja merenkulussa  käytetään lisäksi soveltuvuuskoetta, sekä kulttuurialalla portfoliota.

 

Muokattu: 12.12.2016 12:40

Student | Staff  
Katso kaikki bannerit »