Etsi sivuilta
Youtube LinkedIn
Kampukset_2016

Toimilupa

Valtioneuvosto on ammattikorkeakoululain (351/2003) 6 § nojalla myöntänyt Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy:lle toimiluvan 1.1.2014 alkaen.

Taustaa

Ammattikorkeakoulujen rahoitus- ja säädösohjausta sekä toimiluvat uudistuivat vuoden 2014 alusta alkaen. Lainsäädäntöä muutettin niin, että rahoituksen määräytymisperusteissa ja rahoituskriteereissä otetaan huomioon ammattikorkeakoulujen koko lakisääteinen toiminta laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta korostaen.

Ensimmäisessä uudistuksen vaiheessa ammattikorkeakouluja koskevaan lainsäädäntöön tehtiin muutoksia, joilla vauhditetaan ammattikorkeakoulujen rakenteellista uudistamista sekä toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamista. Toimiluvissa määrätään mm. siitä, mitä tutkintoja ja tutkintonimikkeitä kukin ammattikorkeakoulu antaa.

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen toisessa vaiheessa on tarkoitus siirtää vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta kokonaan valtiolle ja tehdä ammattikorkeakouluista itsenäisiä oikeushenkilöitä. Toinen vaihe toteutetaan samassa aikataulussa kuin valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistus. Valtionosuusuudistuksen on tarkoitus olla voimassa vuoden 2015 alusta.

Muokattu: 17.2.2014 13:05

Student | Staff  
Katso kaikki bannerit »