Etsi sivuilta
Youtube LinkedIn
Sivuja ei päivitetä

Tapahtumia vuosien varrelta

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun historiassa on ehtinyt tapahtua paljon. Lue avaintapahtumat tältä sivulta ja tutustu myös Kyamkin verkkolehti Koskiseen (www.kyamk.fi/koskinen). Koskinen on lähes alusta asti seurannut tiiviisti Kyamkin tapahtumia. Koskinen on yksi Suomen vanhimpia nettilehtijulkaisuja. 

1996

 • Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n perustamiskirja allekirjoitettiin 18.1.1996.
 • Kymenlaakson va. ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa 1.8.1996 johtavana rehtorinaan DI Erkki Ojanen.
 • Kyamkin sähköinen yhteisölehti lanseerattiin. Ensimmäinen numero julkaistiin 30.8.1996; nimikilpailulla nimeksi Koskinen 28.11.1996.

1997

 • VTT Pertti Vuorela nimitettiin johtavaksi rehtoriksi 1.12.1997 alkaen (myöhemmin rehtori)
 • Kyamkin historian ensimmäinen valmistumisjuhla keskiviikkona 7.5.1997 metsä- ja puutalouden toimipisteessä Kotkassa.
 • Yhteinen opiskelijayhdistys Klaani perustettiin 22.8.1997.
 • Opetusministeriöltä palkkio tuloksellisesta toiminnasta; perusteena oli valmistuneiden hyvä työllistyminen ja opettajien kohonnut koulutustaso.

1998

 • Valtioneuvosto myönsi Kyamkille vakinaisen ammattikorkeakoulun toimiluvan huhtikuussa 1998.
 • Yrittäjyysopinnot käyntiin pilottikokeiluna syyslukukaudella 1998.

1999

 • Ensimmäiset ansiomerkit pitkään palvelleille luovutettiin korkeakoulun avajaisjuhlassa 14.9.1999 Kouvolassa. Ensimmäinen erityisansiomerkki luovutettiin osastonjohtaja Tuulikki Mäkelälle 26.5.2000 valmistumisjuhlassa Kotkassa.
 • Kymenlaakson ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa vakinaisena AMK:na 1.8.1999.
 • Kyamk käynnisti avoimen ammattikorkeakouluopetuksen syksyllä 1999.
 • Kyamkin viestinnän osaston tilat entisessä varuskunnan sairaalassa Kouvolan Kasarminmäellä vihittiin käyttöön perjantaina 23.4.1999.
 • Ensimmäiset täydentävin opintojen ensimmäiset Kouvolan seudun koulutusyksiköstä valmistuneet saivat todistuksensa AMK-tutkinnosta. Todistuksensa sai 7 aikuisopiskelijaa, jotka suorittivat monimuotokoulutuksena sosiaalialan AMK-tutkinnon.
 • Ura- ja rekrytointipalvelut aloitti toimintansa. Avajaisviikkoa vietettiin 11. – 15.10.1999.
 • Ensimmäiset 10 opiskelijaa aloitti AMK:n urheilijakoulutuksessa syksyllä 1999.

2000

 • Ensimmäinen Meduusa-festivaali järjestettiin helmikuussa 2000.
 • Kymenlaakson AMK:lle 500 000 markkaa tuloksellisuusrahaa sukupuolten tasa-arvon edistämisen perusteella.
 • Ensimmäiset korkeakoulutasoiset entisöijät, jotka keskittyvät esine-entisöintiin, valmistuivat keväällä 2000.
 • Kauppaopetusta Kouvolassa 50 vuotta, alan oppilaitokset ja liikemiesyhdistys juhlivat merkkipaalua perjantaina 6. lokakuuta.
 • Sosiaalialan toimipiste Elimäellä juhli 10-vuotisjuhliaan keskiviikkona 1.11.
 • OPM nimesi Kyamkin energiatekniikan koulutusohjelman valtakunnalliseksi koulutuksen laatuyksiköksi vuosiksi 200–2001.

2001

 • Jatkotutkintojen kokeilu käynnistyi 1.1.2002. Jatkotutkinnot käynnistettiin tekniikan, hallinnon ja kaupan aloilla sekä terveysalalla ja ne ovat laajuudeltaan 40–60 opintoviikkoa. Tutkinnot tunnetaan nykyään ylempinä AMK-tutkintoina.
 • Sähköosaston Ohjelmistoakatemia aloitti toimintansa vuoden alussa Kotkassa. Akatemian valittiin yhteensä 23 ohjelmistotekniikan 1. vuosikurssin opiskelijaa. Valinnat tehtiin haastattelujen pohjalta.
 • Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijayhdistys Klaani r.y. sai pääsihteerin 1.2.2001 alkaen.
 • Kyamk hyväksyttiin Ciscon Verkkoakatemian järjestämään CCNP-ohjelmaan keväällä 2001. CCNP-koulutus aloitettiin Kotkassa syksyllä 2001. Samaan aikaan AMK avasi Kouvolassa Suomen toisen Virtual University Enterprises -testikeskuksen, joka järjestää sertifiointitestejä mm. Microsoftille ja Cisco Systemsille.
 • Kyamk laati kestävän kehityksen ohjelman yhtenä ensimmäisistä ammattikorkeakouluista Suomessa.
 • Kyamkin Business-akatemia aloitti toimintansa 27.8.2001. Kyseessä on liiketalouden koulutusohjelman yrittäjyyteen ja palveluiden markkinointiin keskittyvä suuntautumisvaihtoehto.
 • Kyamk pääsi OPM:n aluekehityksvaikutuksen huippuyksikkökilpailussa 9 parhaan AMK:n joukkoon.
 • EU ja OPM myönsivät Kyamkille tukea kansainvälistymiseen yhteensä 376 000 mk.
 • Kymenlaakson avoin ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opetus koottiin ensimmäistä kertaa Internetiin.
 • Korkeakoulun ansiomerkkejä jaettiin kolmannen kerran, merkin saivat 11 työntekijää.
 • Kyamkin rehtorin käädyt olivat käytössä ensimmäisen kerran avajaisjuhlissa 12.9.2001.
 • Syksyllä 2001 perustettiin ensimmäinen teknologia- ja innovaatiopuisto, johon palkattiin ensimmäinen tutkiva yliopettaja (myöhempi nimike: tutkimusjohtaja).
 • Tammikuussa 2001 käynnistyi naprapatian koulutusohjelma, joka on lajissaan Suomen ainoa.

2002

 • Hyvinvoinnin T&K-keskus aloitti toimintansa osana Kymenlaakson teknologia- ja innovaatiopuistoa.
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma käynnistyi syksyllä 2002. Ohjelman laajuudeksi tuli 140 opintopistettä ja valmistuvien tutkintonimike on tradenomi.
 • Kyamk muutettiin toimiala-organisaatioksi 1.8.2002 lähtien.
 • Ensimmäiset kaksi merenkulkualan insinööriä (AMK) valmistuivat perjantaina 22.3.2002 Kymenlaakson AMK:sta.
 • Ammattikorkeakoulujen yhteinen virtuaaliAMK on avattiin syksyllä 2002.
 • Kyamkissa alkoi uusi tuotekehityksen koulutusohjelma syksyllä 2003. Koulutusohjelmasta valmistuu insinööriksi.

2003

 • Kyamkin kaksivuotinen ympäristöohjelmatyö saatiin päätökseen ja työn tuloksena valmistui kestävän kehityksen ohjelma.
 • Kyamkin merenkulun toimialalla kehitettiin tankkisimulaattori, jolla harjoitellaan erilaisten lastien käsittelyä ja niihin liittyviä mahdollisia vaaratilanteita. Simulaattorikurssit alkoivat marraskuussa 2002. Aluksi koulutettiin yhteistyökumppanien terminaali- ja laivahenkilöstöä ja sittemmin on koulutettu myös AMK:n omia merikapteeni ja meri-insinööriopiskelijoita.
 • Kyamkille ja Kotkan ammatillisen koulutuskeskuksen Aikuiskoulutukselle myönnettiin yhteiset voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinnon järjestämisoikeudet. Koulutus alkoi syksyllä 2003.
 • Kymenlaakson seudulliset yrityshautomot aloittivat kolmivuotisen yhteisen maakunnallisen yrityshautomoprojektin, jossa mukana myös Kyamk.
 • Suomenkielinen merenkulun koulutus täytti 135 vuotta. Asiaa juhlittiin Kyamkin merenkulun ja Kotkan ammatillisen koulutuskeskuksen toimipisteissä Kotkassa koko viikko 13. – 17.10.2003.
 • Kyamkin tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä jatko- ja täydennyskoulutuspalvelut yhdistettiin ja Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE julkistettiin. Toiminta jakautuu kahteen osaan: INNOMARE Tutkimus ja kehitys sekä INNOMARE Koulutuspalvelut.

2004

 • OPM myönsi Kyamkille 135 000 euroa tuloksellisuusrahaa valmistuneiden opiskelijoiden hyvästä työllistymisestä.
 • KT Raimo Jalkanen rehtoriksi 1.9.2004 alkaen.
 • Kymenlaaksossa aloitettiin lokakuussa 2004 ulkomaalaisille sairaanhoitajille kaksivuotinen koulutus, joka johtaa sairaanhoitaja AMK-tutkintoon. Koulutus oli tarkoitettu Suomeen muuttaneille, ulkomailla valmistuneille sairaanhoitajille.
 • Kyamkin kirjasto perusti Suomen ensimmäisen maakunnallisen filmografia-tietokannan, Kymenlaakso-Filmografian. Se taltioi tietoa elokuvista, jotka kertovat Kymenlaaksosta tai joita on kuvattu maakunnassa.
 • Kyamk Business-akatemia ja Ohjelmistoakatemia -tiimiyksiköt siirsivät toimintansa Kotkan Datariinaan syksyllä 2004.
 • Kyamkin omaan julkaisusarjaan perustettiin uusi sarja D, jossa ilmestyy väitöskirjoja, lisensiaattitöitä ja muita vastaavan tasoisia tieteellisiä tutkimuksia.
 • Vuoden 2004 kansainvälinen International Workshop -yrityspeli huipentui Kouvolassa 31.3.2004. Peli järjestettiin ensimmäistä kertaa Suomessa ja siihen osallistui 58 jäsentä 8:n eri maan korkeakouluista.
 • Ensimmäiset jatkotutkinnon (ylempi AMK) suorittaneet ammattilaiset terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn koulutusohjelmasta valmistuivat Kyamkista keväällä 2004.

2005

 • OTT Jouni Ranta toimi vt. rehtorina 18.2.2005 lähtien.
 • Kyamkin uusi rehtori Ragnar Lundqvist aloitti työnsä 1.9.2005.
 • Korkeakoulujen arviointineuvosto valitsi Kyamkin laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin pilottikorkeakouluksi. Kyamk läpäisi auditoinnin, joka on voimassa 2012 kevääseen saakka.
 • Kyamkin Meduusa-akatemia valittiin AMK:ien koulutuksen laatuyksiköksi 2005−2006. Oppimisympäristö sai OPM:ltä tuloksellisuusrahaa 240 000 euroa.
 • Kyamk sai OPM:ltä tuloksellisuusrahaa aluevaikuttavuutensa perusteella 140 000 euroa.
 • Kyamkin henkilökunta ja opiskelijat viettivät yhdessä ensimmäistä yhteistä korkeakoulupäivää tiistaina 18.1. eli AMK:n 9-vuotispäivänä.
 • Suomen ainoa naprapatian AMK-ohjelma oli Kyamkin tuloksekkain koulutusohjelma 2004.
 • Kyamkin muotoilun ja median toimialalla 120-vuotisjuhlat ja samalla vietetettiin Muotoilun Vuotta 2005. Juhlan kunniaksi muotoilun opiskelijat järjestivät kaksivaiheisen Modo-muotoilukilpailun.
 • Kotkan Merikirjasto juhli 5-vuotistaivaltaan 24.5.2004.
 • Kyamkin julkisti syksyllä 2004 julkaisusarjansa ensimmäisen julkaisun, joka ilmestyi ainoastaan verkkojulkaisuna. Kyseessä oli opinnäytetyön dokumentointiohje.
 • Kymenlaaksossa käynnistyi tohtorivalmennusohjelmaan, jota Kyamk hallinnoi. Hanke toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen kanssa..
 • Hyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämis­keskuksen käynnisti uuden Hyvinvointialan yrityskiihdytin - palvelumallin Kymenlaakson yrittäjille.
 • Kotkaan perustettiin oppilaitostyöstä vastaavan papin virka. Oppilaitospastori palvelee myös alueen AMK-opiskelijoita.

2006

 • Kyamkin liiketalouden toimialalla alkoi tammikuussa 2006 aikuiskoulutuksena liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma, josta valmistuu tradenomeja.
 • Kyamk juhli 10-vuotista toimintaansa 18.1.2006. Syntymäpäivä perustuu Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n perustamiskirjan allekirjoituspäivään.
 • Moodlesta Kymenlaakson AMK:n virallinen verkko-oppimisympäristö lukuvuoden 2005-2006 aikana.
 • Kyamk otti vuoden 2006 alussa käyttöön englanninkielisenä käännöksenä termin University of Applied Sciences entisen Polytechnic-termin sijaan.
 • Kyamkin energiatekniikan koulutusohjelma sai yli miljoonan euron arvoisen prosessi-, instrumentointi-, sähkö- ja 3D-laitossuunnitteluohjelmiston lahjoituksena Intergraph Process, Power & Marine:lta.
 • Kyamkin opiskelijayhdistys Klaani uudisti sääntönsä 29.3.06 ja muuttui samalla virallisesti opiskelijakunnaksi.
 • Kymenlaakson AMK:n kirjasto avasi NELLI-tiedonhakuportaalin virallisesti 25.4.06.
 • Kyamki:n henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteinen nettilehti Koskinen täytti 10 vuotta 30.8.2006. Lehden ensimmäinen numero ilmestyi 30.8.1996.
 • Kyamkille uudet nettisivut.
 • Kyamk ja Pietarin rautatieyliopisto solmivat yhteistyösopimuksen marraskuussa 2006.

2007

 • Kyamk uudisti 1.8.2007 organisaationsa, jossa on kolme toimialaa ja seitsemän osaamisalaa. Toimialat olivat kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka, metsä ja liikenne.
 • Vuonna 2007 ylempi AMK-koulutus laajeni ja tarjolle tuli kolme ylempää AMK-tutkintoa: terveyden edistämisen sekä merenkulun hallinnon koulutusohjelmat ja täysin englanninkielinen Degree Programme in International Business Management -koulutusohjelma.
 • Kyamkissa alkoi tammikuussa 2008 designer-stylisti-koulutus, jonka tutkintonimikkeenä on muotoilija (AMK).
 • Kyamkin opiskelijoilla ja henkilökunnalla syksystä 2007 lähtien mahdollisuus elektronisen kirjaston etäkäyttöön.
 • Järjestyksessään toinen Tartu Taitoon tapahtuma Kyamkissa 20.-21. marraskuuta 2007. Tapahtumassa vieraili noin 500 opiskelijaa.
 • Kyamk lahjoitti vuoden 2007 joulutervehdysvaransa John Nurmisen säätiön Puhdas Itämeri -hankkeelle. Hanketta suojelee tasavallan presidentti Tarja Halonen.

Joulukorttilahjoituksen aiemmat kohteet ovat

 • 2001 Suomen luonnonsuojeluliitto: Kymenlaakson luonnonsuojelupiirille maakunnan perinnemaisemien suojeluun.
 • 2002 Syöpäsäätiö: syöpätautien tutkimukseen.
 • 2003 Pelastakaa Lapset ry:n valtakunnallinen Eväitä elämälle -ohjelma, joka hankkii oppikirjoja varattomille toisen asteen opiskelijoille.
 • 2004 Unicefin Lahjoita lukutaito -kampanja.
 • 2005 Aasian maanjäristyksen 8.10.2005 uhrien auttamiseksi.
 • 2006 Plan Suomi Säätiön hanke, joka tukee tyttöjen koulunkäynnin edistämistä Togon maaseudulla Länsi-Afrikassa.

2008

 • Toimintojen kokoaminen Kasarminmäen kampukselle alkoi Kouvolassa. Kyamk osti Kirjaston, Päärakennuksen, Taidetalon, Meduusa-studion ja viestintäpalvelujen rakennuksen. Taidetalo peruskorjattiin ja Meduusa-studiota remontoitiin. Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 13.5.2008 aloittaa Paja-uudisrakennuksen rakentamisen Kouvolan Kasarminmäelle. Kasarminmäen kokonaisinvestointi on 26,5 miljoonaa euroa.
 • Tietokeskus Vellamo avattiin Kotkassa. Merikeskus Vellamon yhteydessä toimiva keskus on Kyamkin, Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian, Kymenlaakson museon ja Suomen merimuseon yhteisenä informaatio-, oppimis- ja tutkimuskeskuksena
 • Kyamkissa käynnistyi uusi englanninkielinen Degree Programme in Design -koulutusohjelma syksyllä 2008. Valmistuneiden tutkintonimike on muotoilija (AMK), Bachelor of Culture and Arts.
 • Insinööritoimisto Kyamk toimii Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tekniikan opiskelijoiden oppimisympäristönä Kotkassa 25.1.2008.
 • Kyamk julkaisi ensimmäisen yhteiskuntavastuuraporttinsa kesällä 2008.
 • Kyamk on tarjonnut syksystä 2008 alkaen opiskelijoilleen mahdollisuuden psykologin palveluihin. PsM, FL Jarmo Herkman aloitti uudessa psykologin toimessa 1.8.2008.
 • Kolmatta kertaa järjestettävä Modo-muotoilukilpailu laajeni kansainväliseksi. Baltic Modo -nimellä jatkava kilpailu käynnistyi 1.10.2008

2009

 • Mikkelin AMK:n rehtori Heikki Saastamoinen ja Kymenlaakson AMK:n rehtori Ragnar Lundqvist allekirjoittivat 21.12.2009 sopimuksen korkeakoulujen välisestä yhteistyöstä.
 • Korkeakoulujen arviointineuvosto valitsi Oppimisen ja osaamisen tuottamisen ekosysteemin AMK:ien koulutuksen laatuyksiköksi vuosiksi 2010–2012. Oppimisympäristö sai OPM:ltä tuloksellisuusrahaa 130 000 euroa.
 • Pajan uudisrakentaminen käynnistyi Kasarminmäen kampuksella.
 • Taika Mäkelästä tuli Kyamkin opiskelijakunta KLAANIn historian ensimmäinen jäsen ammattikorkeakouluopiskelijoiden valtakunnallisessa edunvalvontajärjestössä tammikuussa 2009.
 • Kyamkin jokavuotinen mediafestivaali Meduusa täytti 10 vuotta maaliskuussa 2009. Juhlavuoden festivaalin teema oli ”Mustavalkoista”.
 • Kyamkista tuli korkeakoulujen edelläkävijä vaihtaessaan vanhat pöytäkoneet uusiin kevytpäätteisiin vuonna 2009.
 • Ensimmäiset geronomit (AMK) valmistuivat syksyllä.

2010

 • Kyamk ja Mamk laativat yhteisen strategian ja ottivat käyttöön yhteiset nettisivut.
 • Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Kasarminmäen kampus ja Paja-uudisrakennus vihittiin virallisesti käyttöön 21.9.2010. Kampuksen virallisen vihkimisen suoritti opetusministeri Henna Virkkunen.
 • Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus nimesi kehitysjohtaja, filosofian tohtori Mirja Toikan ammattikorkeakoulun vararehtoriksi 1.1.2011 alkaen vastuualueenaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) ja strateginen kehittäminen. Opetuksesta vastaavana vararehtorina jatkaa Pirkko Rautaniemi.
 • Opiskelijakunta Klaani sai syksyllä 2010 Kouvolan Kasarminmäelle oman päämajan, Opiskelijan Tukikohdan.
 • Ensimmäinen MediaModo-kilpailu avattiin Kiasmassa 19.2.2010.
 • Kyamkin sponsoroima GekkonenStage ensimmäistä kertaa Kotkan Meripäivillä 29.7.–1.8.2010.
 • Kouvolassa järjestetty liiketalouden opetus täytti ruhtinaalliset 60 vuotta.

2011

 • Kyamk täytti 15 vuotta 18.1.2011. Juhlavuoden kunniaksi Kyamk päätti julkaista 15-vuotisjuhlalehden, joka jaettiin 16.2.2011 yli 100 000 talouteen Kouvolan, Iitin, Loviisan, Ruotsinpyhtään, Pyhtään, Kotkan, Haminan, Miehikkälän ja Virolahden alueilla. Juhlajulkaisu pdf-tiedostona
 • Kyamkista on valmistunut jo n. 8 000 korkeakoulututkinnon suorittanutta.
 • Verkkolehti Koskinen www.kyamk.fi/koskinen täytti 15 vuotta syksyllä 2011 ja juhlan kunniaksi uudistui vuoden 2011 alussa. Koskinen on yksi Suomen vanhimpia verkkojulkaisuja.

 

Muokattu: 14.11.2013 09:24

Student | Staff  
Katso kaikki bannerit »