Etsi sivuilta
Youtube LinkedIn
Sivuja ei päivitetä

LCCE®

Mitä LCCE® tarkoittaa käytännössä?

LCCE® (Learning and Competence Creating Ecosystem) on Kymenlaakson ammattikorkeakoululle rekisteröity tavaramerkki. Toimintatavassa opetussuunnitelmat on avattu yritysten toimeksiannosta tehtäville projekteille. Käytännössä tietyt ammatilliset opetuskokonaisuudet sisältävät teoreettisten opintojaksojen lisäksi praktisen opintojakson, yleensä projektin. Yritysten ja korkeakoulun välille on siis rakennettu välitön yhteistyö, jonka puitteissa opiskelijat voivat soveltaa tietojaan ja kehittää taitojaan samalla kun myös opettajilla ja yritysten henkilöstöllä on mahdollisuus päivittää tietojaan. Toimintatavan vahvuus on siinä, että sen puitteissa ammattikorkeakoululla on mahdollisuus toteuttaa kaikkia kolmea sille annettua tehtävää, opetusta, tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä aluekehitystä. Vain yhdistämällä näin resursseja ja osaamista ammattikorkeakoulut voivat vastata niihin kohdistettuihin vahvoihin odotuksiin maakuntien kehittäjinä. Opetussuunnitelmia ja projektitoimintaa on kehitetty pitkään edellä kuvattuun suuntaan kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimialalla, nyt se on kilpailuun liittyen kiteytetty LCCE®-toimintakonseptiksi.

Miten LCCE® näkyy opettajien ja muun henkilökunnan arjessa?

Ammattikorkeakoulujen tulee opetukselle asetettujen tavoitteiden mukaan kouluttaa opiskelijoista työelämän arvaamattomissa ongelmatilanteissa ja projekteissa selviäviä ammattilaisia. Tätä tavoitetta ei voida saavuttaa vanhoilla luokkaopetukseen perustuvilla menetelmillä. LCCE® toimintatavassa opettajat siirtyvät yhä enemmän tiedon jakajasta opiskelijan valmentajiksi. Suurin osa toimialan opettajista osallistuu jo projektien ohjaukseen. Niin sanottu TKI-henkilöstö toimii yhä enemmän yhteistyössä opettajien kanssa.

Miten LCCE® näkyy opiskelijoiden arjessa?

LCCE® konsepti tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden osallistua kiinnostaviin työelämälähtöisiin projekteihin ja oppia niissä sellaisia taitoja, joita ei perinteisessä luokkaopetuksessa ole mahdollisuus saavuttaa. Opiskelija solmii myös kontakteja alansa yrityksiin ja parhaissa tapauksissa työllistyy johonkin niistä.

Mitä laatuyksikkö-valinta käytönnössä tarkoittaa?

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt valittiin 31 esityksen joukosta vuosiksi 2010–2012. Arvioinnin suoritti Korkeakoulujen arviointineuvosto. Koulutuksen laatuyksiköksi valinta merkitsee aika huomattavaa rahallista palkintoa, mutta ennen kaikkea mainetta korkeatasoisena koulutusorganisaationa. LCCE®-konseptia kohtaan on jo nyt tunnettu runsaasti mielenkiintoa, joka tulee nyt lisääntymään ja odotammekin runsaasti vierailijoita Kasarminmäen kampukselle.

Mikä laatuyksikkö-valinnanlaajempi merkitys KyAMK:lle ja Kymenlaaksolle?

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on päättänyt, että LCCE®-toimintatapa otetaan käyttöön kaikilla kolmella toimialalla. On helppo ennustaa, että LCCE® -konseptista muodostuu Kymenlaakson ammattikorkeakoulun brändi, joka lisää ammattikorkeakoulun tunnettuutta ja luottamusta sen koulutuksen laatuun. Se on tulevina vuosina erittäin tärkeää, koska ammattikorkeakoulujen välillä on meneillään kova kilpailu, joka johtuu siitä, että opetusministeriön mukaan ammattikorkeakoulujen määrää tullaan lähivuosina vähentämään. Uskomme, että laatupalkinto tuo myös uskottavuutta ja uutta vetovoimaa rakenteilla olevalle Kasarminmäen kampukselle. Konseptiin liittyvä avoin innovaatiojärjestelmä luo suuntaa kampuksen toimijoiden yhteistyölle. Kymenlaaksolle on tärkeää, että sen alueella toimii laadukkaaksi arvioitu ammattikorkeakoulu, joka tekee LCCE®-konseptin puitteissa vahvaa aluekehitystyötä.

Mikä on seuraava askel LCCE:hen liittyen?

Toimintakonseptia tullaan esittelemään eri foorumeilla ja tekemään eri medioiden avulla tunnetuksi. Ensi vuoden syksyllä tullaan muun muassa järjestämään aiheesta kansainvälinen seminaari. Samaan aikaan aiomme kehittyä yhä paremmaksi konseptimme toteuttamisessa ja olemme käynnistäneet henkilökunnan sparrausohjelman, jossa hiomme toimintatapojamme edelleen. Lisäksi vuoden vaihteessa käynnistyy LCCE® -yrittäjyysprosessihanke, jossa opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus kehittää tuote- ja liikeideoitaan ja valmentautua kohti oman yrityksen perustamista.

Tälle sivulle pääset nopeimmin osoitteella www.kyamk.fi/LCCE

Muokattu: 19.6.2013 08:55

Student | Staff  
Katso kaikki bannerit »