Etsi sivuilta
Youtube LinkedIn
Sivuja ei päivitetä

Laadunhallinta

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun suunnitelmallinen laatutyö on aloitettu jo vuonna 1996.  Laatujärjestelmässä ja laatutyössä sovelletaan laatuympyrää eli jatkuvan kehittämisen kehää:
SUUNNITTELE – TOTEUTA – ARVIOI – KEHITÄ.  

Laatujärjestelmän kokonaisuuteen kuuluvat suunnitteluvaihetta ohjaavat asiakirjat, toteuttamisvaiheen ydin- ja tukiprosessit sekä sopimukset ja menettelyohjeet, arviointi- ja palautejärjestelmä, kehittämistoimenpiteet ja kaikkia vaiheita koskeva dokumentointi ja viestintä.

Laatujärjestelmän keskeiset osat on esitetty tässä kuvassa. 


Laatujärjestelmän tavoitteet

Kyamk on asettanut laatujärjestelmälleen seuraavat tavoitteet:

  • tahtotilan (visio, strategiset tavoitteet) ja toiminnoille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen tukeminen
  • tuloksellisuudesta ja laadusta kertovan tiedon tuottaminen
  • koulutuksen, TKI-toiminnan ja aluekehitystehtävän laadun varmistaminen sekä elinkeinoelämän osaamistarpeita vastaavan työvoiman tuottaminen
  • opiskelijoiden, henkilöstön ja asiakkaiden tasa-arvoisen, kattavan ja yhdenvertaisen kohtelun varmistaminen
  • prosessien ja yhtenäistäminen ja tehostaminen
  • riittämättömän laadun tunnistaminen ja korjaustoimenpiteisiin ryhtyminen
  • avoimuuden ja läpinäkyvyyden ylläpitäminen ja vahvistaminen
  • yhteisen laatukulttuurin kehittymisen vahvistaminen sekä opiskelijoiden, henkilöstön ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen ammattikorkeakoulun kehittämiseen laadukkaana ja turvallisena opiskelu- ja työympäristönä.

Auditoinnit ja akkreditoinnit

Kyamk on saanut vuosien mittaan useita laatutunnustuksia ja korkeakoulun tavoitteena on ylläpitää edelleen laadun korkeaa tasoa. Laatutunnustuksiksi lasketaan laatuyksikkötunnustukset, sertifioinnit, akkreditoinnit ja auditoinnit.

Auditointi arvioi laatujärjestelmää, jonka korkeakoulu on kehittänyt omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti. Laatujärjestelmä on toiminnan kehittämisen kokonaisuus, joka muodostuu laadunhallinnan organisaatiosta, vastuunjaosta, menettelytavoista ja resursseista. Laadunhallinta tarkoittaa niitä menettelytapoja ja järjestelmiä, joiden avulla korkeakoulu seuraa, ylläpitää ja kehittää toimintaansa.


 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun auditoinnin on suorittanut Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI). Laatujärjestelmän auditointi on voimassa vuoteen 2018 asti. Kyamkin raportti auditoinnista tässä linkissä.

Merenkulun koulutus on läpäissyt merenkulun pätevyysvaatimusten mukaisen STCW-auditoinnin vuonna 2012 sekä kansainvälisen merenkulkujärjestö EMSAn arvioinnin vuonna 2011.
Kyamkin betonikoetus- ja päästömittauslaboratorioiden akkreditoinnit on suorittanut FINAS vuonna 2015. Todistus nähtävissä tästä linkistä. 

Vuosittainen arviointi toiminnasta tehdään myös julkaisun muotoon vastuuraportteina. Niitä on julkaistu vuosikertomuksen sijaan vuodesta 2007 lähtien ja viimeisin raportti löytyy  Kyamkin verkkosivuilta.

Lyhytosoite tälle sivulle on www.kyamk.fi/laatu

Muokattu: 12.8.2016 14:20

Read this page in English Quality Management

Student | Staff  
Katso kaikki bannerit »