Etsi sivuilta
Youtube LinkedIn
Maatuskat

TKI-yhteistyö

Kyamkin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta on alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavaa sekä ammattikorkeakoulun strategian, profiilin ja painoalojen mukaista.

Tki-hanketoimintaan voi tutustua tarkemmin seuraavan linkin kautta:

http://www.kyamk.fi/TKI-palvelut/TKI-hanketoiminta/TKI%20projektit/

 

KÄYNNISSÄ OLEVIA JA JO PÄÄTTYNEITÄ VENÄJÄ-YHTEISTYÖHÖN LIITTYVIÄ PROJEKTEJA:

 

Ecologically friendly port

Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on parantaa Ust-Lugan sataman ja ympäröivän yritys- ja asutusalueen ympäristöturvallisuutta kehittämällä ympäristönsuojelutoimenpiteitä, valvontamenetelmiä sekä olemassa olevan lainsäädännön soveltamiskäytäntöjä. Toisena tavoitteena on kehittää sekä HaminaKotka että Ust-Lugan satamien energiatehokkuutta ja pienentää satamien meluhaittoja ja muita päästöj

 

Uutta elinvoimaa

Hankkeen tavoitteena on 20 uutta työpaikkaa ja 10 uutta yritystä sekä vahvistaa yrittäjyysmyönteisyyttä. Kehitämme yhdessä osallistujien kanssa uusia, yksilöllisiä työllistymis- ja yrittäjyysratkaisuja, yhdistämme oikeat ihmiset ja verkostot sekä valmennamme osallistujia itsensä työllistämiseen. Kohderyhmänä rakennemuutoksen takia irtisanotut tai irtisanomisuhan alla olevat kymenlaaksolaiset.

 

Energian  tulevaisuus - Elinvoimainen Kaakkois-Suomi

Hankkeen tavoitteena on selvittää ja tarkastella tulevaisuudentutkimuksen menetelmien avulla energiateemojen vaihtoehtoisia tulevaisuuksia sekä niistä muodostuvien skenaarioiden vaikutuksia tulevaisuuden Kaakkois-Suomen elinvoimaisuuteen.

 

Step to Ecosupport

Hankkeen tavoitteena on jalkauttaa kestävän kehityksen toimintaa julkishallinnon yksiköihin Ekotuki -toiminnan avulla. Hankkeessa laajennetaan ja sovelletaan Ekotukitoimintaa Pietarin kaupungin alueella mm. kansalaisjärjestötoiminnan ja yritysyhteistyön avulla.

BOAT Korkeakoulujen ja yritysten verkottunut yhteistyö Itämeren alueen maissa

Projektin tavoitteena on edistää korkeakoulu-yritys -yhteistyötä Etelä-Suomen alueella panostamalla siihen kansainvälisen verkottumisen kautta uutta tutkimus- ja kehitystyötä, tiedottamista ja käytännön ratkaisuja case yrityksille.

 

RESCOP Development of rescue operations in a Gulf of Finland

Projekti keskittyy meripelastuksen ja öljyntorjunnan riskienhallintaan sekä vapaaehtoisten pelastus- ja torjuntajoukkojen koulutukseen. Vapaaehtoisen meripelastuksen ja viranomaistoiminnan yhteistyöllä halutaan parantaa rajat ylittävää meripelastustoimintaa kansainvälisten toimintamallien mukaisesti.

 

BLESK

Projektissa edistetään tuulivoiman käyttöä suomalais-venäläisen yhteistyön avulla mm. selvittämällä lainsäädännölliset asiat, luomalla alan toimijoiden yhteistyöverkostot, osallistumalla Venäjällä rakennettavan tuulipuiston selvitystyöhön.

 

Ovet-hanke

OVET-hankkeen tavoitteena oli kehittää yhdessä korkeakoulujen kanssa opiskelijoiden työllistymistä tukevia ohjauskäytäntöjä ja toimintamalleja sekä levittää parhaiksi havaittuja käytänteitä valtakunnallisesti. OVET-hanke rakensi dialogia ja toimintamalleja korkeakoulujen ja työnantajaorganisaatioiden välille, jotta Venäjän ja itäisen Euroopan alueasiantuntijuus tunnistettaisiin ja sitä hyödynnettäisiin työelämässä monipuolisesti.

Hankkeen toiminnan aikana järjestettiin ympäri Suomea useita seminaareja, koulutustilaisuuksia, työelämäfoorumeja ja asiantuntijapäiviä. Vuoden 2011 aikana pilotoitiin yritysten kanssa yhteistyössä järjestetty yritysprojektikurssi, jonka pohjalta valmistui myös korkeakouluhenkilökunnalle suunnattu käsikirja. Lisäksi OVET-hanke julkaisi kaksi kirjaa, jotka pohtivat Venäjän ja itäisen Euroopan alueasiantuntijuutta ja sen roolia työelämässä sekä etsivät uusia avauksia ja uudenlaisia tapoja hyödyntää ja kehittää Venäjän ja itäisen Euroopan tuntemusta.

OVET-hankkeen päättymisestä huolimatta hankkeen LinkedIn-ryhmä Venäjän ja itäisen Euroopan osaajat työmarkkinoilla jatkaa toimintaansa. Liity mukaan!

Hankkeen teemoihin voi tutustustua katsomalla Valloita Venäjä asiantuntemuksella -videon:

OVET-hankkeen julkaisut

Vie osaaminen yhteiskuntaan - Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen uudet suuntaviivat Huom! Kirjaa voi tilata myös painettuna osoitteesta aleksanteri [at] helsinki.fi

Vie osaaminen kartalle - Venäjän ja itäisen Euroopan alueasiantuntemusta etsimässä
Painos on loppu

Askel asiantuntijaksi - käsikirja yritysprojektikurssin toteuttajalle (pdf)

Step to Expertice - Handbook for Business Course Providers (pdf)

 

Rubipro

RuBiPro-hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kyamkin henkilökunnan, erityisesti opetushenkilöstön, Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntemusta, sekä ohjata hankkeessa kehitettävää Venäjä-osaamista monipuolisesti opiskelijoiden sekä työelämän käyttöön.

 

Venäjä-osaajan oppisopimuskoulutus

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus korkeakoulutetuille (30 op)

Koulutuksen toteuttivat yhteistyössä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus, Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia ja Kymenlaakson amk. Kouluttajina toimivat toteuttajakorkeakoulujen Venäjä-asiantuntijat ja yritysten sekä muiden organisaatioiden asiantuntijat. Osallistujat edustivat laajaa kirjoa yrityksiä ja organisaatioita.

 

 

 
   


 

Muokattu: 19.8.2015 10:11

Student | Staff  
Katso kaikki bannerit »