Etsi sivuilta
Youtube LinkedIn
Maatuskat

Venäjän korkeakoulujärjestelmä

Venäjän duuma hyväksyi syksyllä 2007 lain siirtymisestä Bolognan sopimuksen mukaiseen järjestelmään, minkä seurauksena on siirrytty ECTS-järjestelmän mukaiseen opintojen mitoittamiseen ja arviointiin sekä tutkintojen kaksiportaiseen järjestelmään. Uusi koulutuslaki (hyväksyttiin 27.12. 2012 ja tuli voimaan 1.9.2013). Lain sisältöä on käyty läpi OKM:n julkaisussa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/Liitteet/FIN_Alina_Koskelan_raportti_Venajan_uusi_koulutuslainsaadanto_241013.pdf

Venäjällä on 1080 korkeakoulua, joista 634 on valtiollisia. Venäjällä on esitetty, että maalle riittää 50 yliopistoa, mutta kaikkiaan korkeakoulutasoisia oppilaitoksia voisi olla yli 3000. Vertailuna on käytetty mm. opiskelijoiden määrää per 10 000 asukasta, mikä Venäjällä on nyt 497, kun se monissa maissa on huomattavan paljon suurempi. Korkeakoulutettujen osuus työssäkäyvistä on  21%, tulevaisuudessa pyritään 60-90%:iin. Tällä hetkellä ikäluokasta n. 70 % hankkii korkea-asteen koulutu

Julkaisu Venäjän korkeakoulujärjestelmästä: https://www.theseus.fi/handle/10024/81091

Muokattu: 4.11.2014 13:15

Student | Staff  
Katso kaikki bannerit »