Etsi sivuilta
Youtube LinkedIn
TKI-palvelut_syksy2015

Asiantuntijapalvelut

Korkeakoulun opetus- ja tutkimusosaaminen kumppaniyritysten ja -yhteisöjen käyttöön.
- Monipuolinen laitevalikoima ja hyvin varustellut laboratoriot yhdistettynä niiden käyttöosaamiseen
- Opettajien ja tutkijoiden syvällinen asiantuntemus ja pitkän linjan kokeneet tekijät
- Vertaansa vailla oleva projektiosaaminen, tutkimuspalveluosaaminen, verkostot kansallisesti ja kansainvälisesti, rahoitusosaaminen
- Palvelualtis ja ratkaisuhakuinen henkilöstö

KymiLabs – laboratoriopalvelut

KymiLabs on akkreditoitu mittaus- ja testauspalveluyksikkö joka tuottaa päästömittaus-, betonintestaus- ja CE-merkintäpalveluita. Lue lisää

 

Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu tuottaa akkreditoitujen laboratoriopalveluiden lisäksi myös muita monipuolisia palveluita.

3D studiopalvelut

3D studio palvelee yritysten tuotekehitystä tai yrittäjäksi aikovien ideoiden konkretisointia 3D mallinnukset, CNC työstöjen, 3D tulostuksen ja 3D skannauksen osa-alueilla. Tämä mahdollistaa piensarjojen ja prototyyppikappaleiden valmistamisen ennen laajamittaisen tuotannon aloittamista. Lue lisää

Prototyyppi suunnittelu-, rakennus- ja testauspalvelu

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tutkimushankkeissa suunnitellaan, rakennetaan ja testataan erilaisia koelaitteita ja prototyyppejä laboratorion henkilökunnan ja opiskelijoiden toimesta. Lue lisää

Tulevaisuudentutkimuspalvelut

Tarjoamme yritysten ja organisaatioiden käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä tulevaisuuden tekemisen ja päätöksenteon tueksi. Kyamkin toteuttamat tulevaisuuspajat auttavat tulevaisuuden mahdollisuuksien tunnistamisessa ja arvioinnissa, sekä yhteisen tahtotilan määrittämisessä. Lue lisää

Tuulimittauspalvelut

Tuulivoiman sekä muun tuulen mittaukseen liittyvän tarpeen mukaista tuuliprofiilin mittausta Sodar mittalaitteella. Lue lisää

Logistiikan asiantuntijapalvelut

Tarjoamme asiantuntijapalveluja yritysten logististen toimintojen kehittämisen tueksi. Keskeisiä osaamisalueitamme ovat logistiikan tietotekniikka, toiminnanohjausjärjestelmät ja varastoinnin kehittäminen. Lue lisää
 

Tälle sivulle pääset nopeimmin lyhytosoitteilla www.kyamk.fi/KymiLabs

Muokattu: 10.10.2014 15:39

Read this page in English Professional expert services

Student | Staff  
Katso kaikki bannerit »