Etsi sivuilta
Youtube LinkedIn
TKI-palvelut_syksy2015

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyöstä elinvoimaa maakuntaan


Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyön (TKI) tavoitteena on Kymenlaakson elinvoiman, osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen. TKI-toiminnassa tehdään läheistä yhteistyötä yritysten, yhteisöjen ja julkisen sektorin kanssa. Yhteistyö edistää alueemme yritysten menestystä ja kasvua sekä kehittää edelleen korkeakoulumme osaamista. TKI-toimintaa toteutetaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kolmella painoalalla toimivissa asiantuntevissa TKI-osaamiskeskittymissä, joiden toimijat palvelevat monialaisesti koko Kymenlaakson elinkeinoelämää kooten elinkeinoelämän edustajat, Kyamkin TKI-henkilöstön, opettajat ja opiskelijat yhteisiin tutkimus- ja tuotekehityshankkeisiin. Toimintatapamme palvelee opiskelijoiden kasvua ammatillisiin asiantuntijatehtäviin sekä opetus- ja TKI-henkilöstön tietämyksen pysymistä ajantasaisena.

Kyamkin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta on alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavaa sekä ammattikorkeakoulun strategian, profiilin ja painoalojen mukaista.

Vuonna 2013:

• 67 hanketta, joissa mukana noin 200 henkilöä (noin 67 htv)
• uusia hankkeita käynnistyi 24
• hankkeiden kokonaisbudjetti noin 12,3 M€
• hankesalkun vuosittainen liikevaihto noin 4 M€
• päärahoitus EU- ja kansallisista rahoituksista, kunta- ja yksityisrahoituksista

Hanketoiminta painottuu vahvasti ammattikorkeakoulun painoaloille

Kilpailukykyinen logistiikka ja merenkulku sekä niiden turvallisuus – painoala

Osuus hankesalkusta 3,4 M€ (28 %)

esimerkkihankkeita:
• RescOp-hankkeessa parannetaan Suomen ja Venäjän välistä meripelastuspalveluiden yhteistyötä
• Öljyn merikuljetuksiin liittyvien riskin minimointi kokonaisvaltaisia turvallisuusstrategioita kehittämällä (MIMIC)
• Yhteistyöstä yhdessä tekemiseen (YTY) logistiikan osaamisen ja verkostoitumisen kehittäminen kv-toimintaympäristössä

Hyvinvointi- ja liiketoimintapalvelut – painoala

Osuus hankesalkusta 5,3 M€ (44 %)

esimerkkihankkeita:
• Uutta elinvoimaa
• Myllykoskelta myötävirtaan
• Voi hyvin nuori
• 3D Studio, AureStudio ja pelialan hankkeet

Ympäristöystävällinen energiatuotanto ja sen hyödyntäminen - painoala

Osuus hankesalkusta 1,6 M€ (14 %)

esimerkkihankkeita:
• Tuulivoimatuotantoon liittyvien teknologiasovellusten ja kaupallistamismenetelmien kehittämisessä (RENEWTECH, BLESK)
• Itämeren alueen maiden teknologiateollisuuteen toimenpiteitä joilla edistetään yrittäjyyttä ja pk-yritysten innovaatiotoimintaan sekä kansainvälistymistä (BOAT)
• Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien avulla hahmotellaan alueen energiateemojen nykytila, tulevaisuuskuvat sekä tulevaisuuden skenaariot (ETU)
 

Muun kehittämistoiminnan osuus

Osuus hankesalkusta 1,9 M€ (14 %)

 

Ota yhteyttä:

TKI-johtaja
Markku Huhtinen
044 702 8323
markku.huhtinen@kyamk.fi
 

 


 

 

Muokattu: 8.8.2014 13:55

Read this page in English RDI projects

Student | Staff  
Katso kaikki bannerit »