Etsi sivuilta
Youtube
Projekti
NELI

 

Mikä on NELI?

NELI – North European Logistics Institute toimii Kymenlaakson ammattikorkeakoulun painoalan ”Kilpailukykyinen logistiikka ja merenkulku sekä niiden turvallisuus” logistiikan kehitysorganisaationa. NELI on aktiivinen merenkulun ja logistiikan koulutuksen uudistaja ja toimii sisällön tuottajana linkkinä yritysten ja opetuksen välillä.

Toiminnallisesti NELI on osa alueellista ja kansainvälistä logistiikan tutkimus-, kehitys- ja innovointiverkostoa.

Yhteistoiminta aluekehitysorganisaatioiden, kaupunkien, ELY:n ja Maakuntaliiton kanssa on saumatonta. Maakuntaohjelma sekä alueelliset strategiat ohjaavat NELI:n toimintaa.

Toiminta-ajatus

Parannamme yritysten logistista kilpailukykyä sekä luomme edellytyksiä kasvulle ja uudelle liiketoiminnalle.

Kehitämme  logistiikan ja merenkulun opetusta ja osaamista.

Visio 2017

NELI on tunnettu ja arvostettu, kansainvälisesti verkostoitunut veturi Kymenlaakson logistiikkaosaamisen keskittymässä. NELIn toiminnan tuloksena Kymenlaakson tunnettuus logistiikkaosaajana on lisääntynyt ja maakunta on saavuttanut logistiikkaliiketoimintaan ja -osaamiseen liittyvät strategiset tavoitteensa.
 

Muokattu: 18.2.2014 09:34

Read this page in English NELI

Student | Staff  
Katso kaikki bannerit »