Etsi sivuilta
Youtube LinkedIn
Etusivu_linnunrata

Yhteiskuntavastuuraportit

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tuorein yhteiskuntavastuuraportti on luettavissa verkkolehtenä osoitteessa www.kyamk.fi/report. Kyseessä on näyttölaitteesta riippumaton html5-muotoinen verkkolehti.

Kaikki aiemmat sähköiset raportit vuodesta 2003 alkaen löydät näiltä Vastuuraportit-sivuilta.

Vastuuraportteja vuodesta 2007

Kyamk on julkaisut yhteiskuntavastuuraportin vuodesta 2007. Kyamk aloitti raportoinnin, koska ammattikorkeakouluilla on merkittävä yhteiskuntavastuu toteuttaessaan lakimääräisiä tehtäviään: opetusta, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä aluekehitystä. Yhteiskuntavastuuraportti korvasi aiemmin julkaistun vuosikertomuksen ja vuodesta 2008 myös ympäristöraportin, jota julkaistiin sisäiseen käyttöön vuosina 2003–2006.

Yhteiskuntavastuuraportointi on osa Kyamkin strategista kehittämistä. Kyamk on sitoutunut korkeakoululaitoksen yhteisiin vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tavoitteisiin edistää toiminnallaan kansalaisten hyvinvointia ja sivistystä sekä kestävää taloudellista, kulttuurista, ekologista ja sosiaalista kehitystä.

 

Lisätietoja

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Yhteiskuntavastuuraportin toimitusneuvosto, puheenjohtaja
Vararehtori Mirja Toikka, mirja.toikka@kyamk.fi  
P. 044 702 8372

Raportin toimitus
Viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupponen
etunimi.sukunimi@xamk.fi, 040 521 1809
Xamk, viestintä- ja markkinointipalvelut

 

Lyhytosoite tälle sivulle on www.kyamk.fi/yhteiskuntavastuu.

Englanninkielinen sivu yhteiskuntavastuusta: www.kyamk.fi/responsibility

Muokattu: 26.2.2016 13:53

Read this page in English Responsibility Reports

Student | Staff  
Katso kaikki bannerit »